Türkiye Enerji Forumu Gazete Kurumlar Linkler Sektör İletişim enerjide yeni geleceğe doğru...
Kullanıcı Adı: Şifre: Beni hatırla
 
 
  Mevzuatlar  
     
 
 • Resmi Gazete'nin son sayısı
 • Resmi Gazete arşivi
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (02.05.2007)
  Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.
  EİE, 12/09/2011 17:07:29


  ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ
  Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı faaliyetine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  01/02/2005 15:37:23
  ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ
  Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest tüketici niteliği kazanmalarına ilişkin olarak yapılacak uygulamalara dair usul ve esasların düzenlenmesidir.
  01/02/2005 15:30:42
  ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
  Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan tüketiciler ile bu tüketicilere bağlantı anlaşması, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma kapsamında hizmet veren taraflara uygulanacak standart, usul ve esasların belirlenmesidir.
  01/02/2005 15:19:13
  ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
  Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ile dağıtım ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin tarife önerilerinin hazırlanma kriterlerinin tanımlanmasını ve bu tüzel kişilerin gelir ve/veya ortalama fiyat tavanlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.
  18/02/2004 tarihli ve 25377 sayılı Resmi Gazete, 01/02/2005 14:47:42
  ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ - Birinci Kısım
  Bu Yönetmeliğin amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca oluşturulması öngörülen mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasasında rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek tüzel kişilere verilecek lisanslara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  01/02/2005 14:29:18
  ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ - İkinci Kısım
  01/02/2005 14:27:40
  ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ - Üçüncü Kısım
  01/02/2005 14:22:08
  PETROL PİYASASI KANUNU
  Bu Kanunun amacı; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.
  20/12/2003 tarih ve 25322 sayılı Resmi Gazete, 27/01/2005 17:49:44
  Doğal Gaz Piyasası Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
  Kanun No. 4918 Kabul Tarihi : 08.07.2003
  27/01/2005 17:44:43
  DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU
  Bu Kanunun amacı; doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.
  2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı Resmi Gazete, 27/01/2005 17:41:00
  ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
  Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. Bu Kanun; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun kurulması ile çalışma usul ve esaslarını ve elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usulü kapsar.
  3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete, 27/01/2005 17:31:22
   
   
  ©2001-2017 ULUSAL ENERJİ FORUMU