Türkiye Enerji Forumu Gazete Kurumlar Linkler Sektör İletişim enerjide yeni geleceğe doğru...
Kullanıcı Adı: Şifre: Beni hatırla
 
 
  Ulusal Enerji Sektörü  
     
 

[Hepsi] [Elektrik] [Petrol] [Doğalgaz] [Lpg] [Kömür] [Yenilenebilir Enerji] [Nükleer] [Genel]

Sayfa: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

31. Türkiye'nin kurtuluşu toryumda, 2002; Prof. Dr. merhum E. Arık: '12 Avrupa ülkesi çalışıyor, Türkiye uykuda"

21. yüzyılın en stratejik maddesi olacağı ifade edilen toryumun Türkiye'deki rezerv değeri iç ve dış borcumuzun toplamının 350 katı.

12/09/2011, Kategori: Genel
32. Türkiye'de Enerji Verimliliği Durumu ve Yerel Yönetimleri Rolü Raporu (TR)

Küresel iklim değişikliği dünyanın karşılaştığı en önemli ve karmaşık sorunlardan birisi. Uç iklim olayları ve artan felaketler, bize iklim değişikliğinin “bugünün” sorunu olduğunu gösteriyor. Gerekli tedbirler alınmaz ise iklim felaketinin ulaşacağı boyutlara dair, geçtiğimiz aylarda 13 milyon kişiyi evinden eden ve 40 milyon kişiyi etkileyen Pakistan’daki sel felaketine bakarak bir çıkarım yapılabilir.

Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü, 12/09/2011, Kategori: Genel
33. Elektrik Piyasası Raporu, 2010

Türkiye’de reform niteliği taşıyan bu yasal düzenlemenin öngörülen hedeflere ulaşması, reformun üretim aşamasından nihai tüketiciye kadar tüm piyasa katılımcıları tarafından ortak bir hedef olarak benimsenmesini gerektirmektedir. Reformun başarısı, enerji sektörünün üretim, dağıtım, toptan satış gibi tüm süreçlerinden oluşan yapısının mali açıdan güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesine bağlıdır. Bu hedefleri gözeterek hazırlanan piyasa raporunda; Uluslararası elektrik piyasaları ile ilgili değerlendirme, Türkiye elektrik piyasası ve öngörüler, Elektrik piyasası mevzuatında 2010 yılında gerçekleşen değişiklikler ve önümüzdeki yıllara ilişkin öngörüler, Türkiye’de elektrik üretim ve tüketiminin gelişimi, İthalat ve ihracat faaliyetleri, Elektrik iletim tarifelendirme ve işletmeciliği faaliyetleri, Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetleri, Organize Sanayi Bölgelerinin elektrik piyasası faaliyetleri,

EPDK, 11/09/2011, Kategori: Elektrik
34. Organize Sanayi Bölgelerinin Katılımcılarına Uygulayacağı Elektrik Dağıtım Bedelleri İle Bu Bedellerin Belirlenmesine İlişkin El Kitabı

Lisans sahibi OSB’nin bir yıl içerisinde dağıtacağı enerji için katlandığı bedel, OSB dağıtım gelir gereksinimi olarak hesaplanacaktır. Tüm dağıtım maliyetlerinin oluşturduğu bu toplam bedel, katılımcılara fatura edilen enerji üzerinden dağıtım bedeline yansıtılacaktır. Yönetmelik ekindeki Tablo-1’e göre, gelir gereksinimini oluşturacak unsurlar aşağıdaki giderlerden oluşabilir: 1. Dağıtım faaliyetine ilişkin geçmiş yıllarda yapılan yatırımlara ait giderler, 2. Dağıtım faaliyetine ilişkin uygulama yılına tekabül eden yatırımlara ait gider öngörüleri, 3. Dağıtım faaliyetine ilişkin uygulama yılına ait işletme gider öngörüleri, 4. Dağıtım bedeli ile ilgili diğer hizmetlere ait giderler, 5. Kayıp elektrik enerjisi bedeli, 6. Gelir düzeltme bileşeni.

EPDK, 11/09/2011, Kategori: Elektrik
35. Üretim Kapasite Projeksiyonu (2009-2018)

Üretim Kapasite Projeksiyonunun çalışma periyodu 10 yıllık olup 2009 – 2018 yıllarını kapsamaktadır. Mevcut, inşası devam eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) Ocak 2009 Dönemi İlerleme Raporlarına göre iki ayrı senaryo halinde (Senaryo 1 ve Senaryo 2) hazırlanan 2009 – 2013 yılları arasında işletmeye gireceği öngörülen projelerin bu periyot içindeki üretim kapasiteleri ve güçleri dikkate alınarak iki talep serisine göre Arz-Talep Dengeleri, güç ve enerji olarak hesaplanmıştır. Mevcut termik ve hidrolik santralların 10 yıllık proje ve güvenilir üretim değerlerine ilişkin bilgiler Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüklerinden alınmıştır. Lisans almış santrallar için EPDK tarafından verilen, Aralık 2008 tarihi itibariyle lisans almış tesislerin “Ocak 2009 Dönemi İlerleme Raporları” dikkate alınarak güncelleştirilmiş bilgileri kullanılmıştır. Üretim kapasiteleri hesaplanırken hidrolik santralların normal hidrolojik koşullardaki üretimleri olan ortalama veya proje üretimleri ve kurak hidrolojik koşullardaki üretimleri olan güvenilir üretimleri ayrı ayrı göz önüne alınarak her iki talep serisi için ve bu dönem içinde işletmeye girmesi öngörülen projelere ait EPDK tarafından hazırlanan her iki senaryo için arz talep dengeleri ve enerji yedekleri hesaplanmış ve sonuçları Çözüm I – A, Çözüm I – B ve Çözüm II – A, Çözüm II - B olarak raporda yer almıştır.

EPDK, 11/09/2011, Kategori: Elektrik
36. Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2007-2016)

Üretim Kapasite Projeksiyonunun çalışma periyodu 10 yıllık olup 2007 – 2016 yıllarını kapsamaktadır. Mevcut, inşası devam eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle lisans verilmiş tüzel kişilere ait 2007 – 2012 yılları arasında tamamlanacağı öngörülen inşa halindeki projelerin bu periyoddaki üretim kapasiteleri ve güçleri dikkate alınarak iki talep serisine göre Arz-Talep Dengeleri, güç ve enerji olarak hesaplanmıştır. Mevcut termik ve hidrolik santralların 10 yıllık proje ve güvenilir üretim değerlerine ilişkin bilgiler Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüklerinden alınmıştır. Lisans almış santrallar için EPDK tarafından verilen, Aralık 2006 tarihi itibariyle lisans almış tesislerin “Ocak 2007 Dönemi İlerleme Raporları” dikkate alınarak güncelleştirilmiş bilgileri kullanılmıştır. Üretim kapasiteleri hesaplanırken hidrolik santralların normal hidrolojik koşullardaki üretimleri olan ortalama veya proje üretimleri ve kurak hidrolojik koşullardaki üretimleri olan güvenilir üretimleri ayrı ayrı göz önüne alınarak her iki talep serisi için arz talep dengeleri ve enerji yedekleri hesaplanmış ve sonuçları Çözüm I ve Çözüm II olarak raporda yer almıştır.

EPDK, 11/09/2011, Kategori: Elektrik
37. Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2006-2015)

Üretim Kapasite Projeksiyonunun çalışma periyodu 10 yıllık olup 2006 – 2015 yıllarını kapsamaktadır. Mevcut, inşası devam eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) Aralık 2005 tarihi itibariyle lisans almışve öngörülen tarihlerde devreye girmesi beklenen üretim tesislerinin bu periyoddaki üretim kapasiteleri ve güçleri dikkate alınarak iki talep serisine göre Arz-Talep Dengeleri, güç ve enerji olarak hesaplanmıştır. Mevcut ve inşa halindeki termik santrallar ile mevcut hidrolik santralların 10 yıllık proje ve güvenilir üretim değerlerine ilişkin bilgiler Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüklerinden alınmıştır. Lisans almış santrallar için EPDK tarafından verilen, Aralık 2005 tarihi itibariyle lisans almış tesislerin “Mayıs 2006 Dönemi İlerleme Raporları” dikkate alınarak güncelleştirilmiş bilgileri kullanılmıştır. Üretim kapasiteleri hesaplanırken hidrolik santralların normal hidrolojik koşullardaki üretimleri olan ortalama veya proje üretimleri ve kurak hidrolojik koşullardaki üretimleri olan güvenilir üretimleri ayrı ayrı göz önüne alınarak her iki talep serisi için arz talep dengeleri ve enerji yedekleri hesaplanmış ve sonuçları Çözüm I ve Çözüm II olarak raporda yer almıştır.

EPDK, 11/09/2011, Kategori: Elektrik
38. Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı (Eylül 2003)

İkili anlaşmalarda öngörülen hedef, müşterisinin tüm elektrik enerjisi ihtiyacının tedarikçi tarafından sağlanmasıdır. Müşterilerin zaman içerisinde elektrik enerjisi ihtiyacında oluşabilecek değişimler de bu kapsama girmektedir. Bu nedenle, ikili anlaşmaların, müşterinin yük eğrisini mümkün olduğu kadar karşılayacak şekilde yapılmış olması gerekmektedir

EPDK, 11/09/2011, Kategori: Elektrik
39. Dünya Genelinde Uygulanan Elektrik Ticaret Rejimlerinden Örnekler

İkili anlaşmalar kapsamında olmayan elektrik enerjisi, spot piyasada alınıp satılır. Spot piyasa fiyatı, her saat dilimi için sistemde marjinal konumdaki firma tarafından belirlenen fiyat, yani sistem marjinal fiyatıdır.

EPDK, 11/09/2011, Kategori: Elektrik
40. Elektrik Piyasası Uygulama El Kitabı (Eylül 2002)

Elektrik enerjisi piyasasında verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için rekabetin sağlanması; enerji sektörünün mali açıdan sürdürülebilirliğinin temin edilmesi için maliyetleri yansıtan fiyatların oluşturulması...

ETKB, 11/09/2011, Kategori: Elektrik

[Hepsi] [Elektrik] [Petrol] [Doğalgaz] [Lpg] [Kömür] [Yenilenebilir Enerji] [Nükleer] [Genel]

 
 
©2001-2017 ULUSAL ENERJİ FORUMU