Türkiye Enerji Forumu Gazete Kurumlar Linkler Sektör İletişim enerjide yeni geleceğe doğru...
Kullanıcı Adı: Şifre: Beni hatırla
 
 
  Ulusal Enerji Sektörü  
     
 

[Hepsi] [Elektrik] [Petrol] [Doğalgaz] [Lpg] [Kömür] [Yenilenebilir Enerji] [Nükleer] [Genel]

Sayfa: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

41. Ulusal Çevre Eylem Planı: Enerji sektöründen kaynaklanan hava kirliliği

Ulusal çevre Eylem Planı (UÇEP) çerçevesinde hazırlanan bu çalışmada, Türkiye'de enerji kökenli hava kirliliğinin nedenleri, boyutu, kontrol stratejileri ve eylemleri tartışılmıştır.

DPT, 11/09/2011, Kategori: Genel
42. 9. Kalkınma Planı (2007-2013)T.C. Kalkınma Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
43. DPT İdare Faaliyet Planı, 2008

Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesinin hazırlanmasına ilişkin, kamu özel işbirliği alanında gerçekleştirilen mevzuat çalışmalarına ve teşvik sisteminin düzenlenmesi çalışmalarına, enerji sektöründe mevzuat çalışmasına görüş verilmiş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yeniden yazılmasıyla ilgili çalışmalara ve kanunun uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

DPT, 11/09/2011, Kategori: Genel
44. DPT İdare Faaliyet Planı, 2009

Enerji KİT’lerinde uygulanan maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasının iyileştirilmesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır. (YPKDGM)

DPT, 11/09/2011, Kategori: Genel
45. DPT İdare Faaliyet Planı, 2010

Enerji ve Tabi Kaynaklar ve Ulaştırma Bakanlıklarının, Mayıs ayında Hazine Müsteşarlığının, Ekim ayında Sağlık Bakanlığının uzun vadeli projeksiyon talepleri, yine Mayıs ayında Milli Savunma Bakanlığının orta vadeli projeksiyon talebi karşılanmıştır

DPT, 11/09/2011, Kategori: Genel
46. Çevre ve Orman Bakanlığı Stratejik Planı, 2010-14 (ENG)T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
47. Çevre ve Orman Bakanlığı Faaliyet Raporu, 2009

Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını belirlemek.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
48. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu, 2010

2010 yılında Türkiye’deki uluslararası yatırımlar açısından ilk üç sektör; elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı (enerji), mali aracı kuruluşların faaliyetleri ve imalat sanayii olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımların %56,5’i, enerji sektörü ile mali aracı kuruluş faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Türkiye’de enerji sektörünün yükselen eğilimi ile paralel olarak kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı 2005 yılında toplam 97 adet iken, 2010 yılında 126 adet şirkete ulaşmıştır. 2010 yılında sektörde faaliyette bulunan 126 adet şirketin 33 adedinin sermaye büyüklüğü 500.000 doların üzerindedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
49. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu, 2009

Deloitte ve Ernst&Young raporlarına göre birleûme ve satın alma işlemleri sektörel bazda incelendiğinde en büyük dört sektör enerji, gıda ürünleri-içecek, çimento ve madencilik olarak sıralanmaktadır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
50. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu, 2008

2008 yılında, yaşanan finansal krize rağmen, yaşanan finansal yatırımcılar tarafından değeri 6,5 milyar dolar olarak tahmin edilen 32 adet işlem gerçekleştirilmiştir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel

[Hepsi] [Elektrik] [Petrol] [Doğalgaz] [Lpg] [Kömür] [Yenilenebilir Enerji] [Nükleer] [Genel]

 
 
©2001-2017 ULUSAL ENERJİ FORUMU