Türkiye Enerji Forumu Gazete Kurumlar Linkler Sektör İletişim enerjide yeni geleceğe doğru...
Kullanıcı Adı: Şifre: Beni hatırla
 
 
  Ulusal Enerji Sektörü  
     
 

[Hepsi] [Elektrik] [Petrol] [Doğalgaz] [Lpg] [Kömür] [Yenilenebilir Enerji] [Nükleer] [Genel]

Sayfa: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

51. Emtia Piyasalarında Güncel Gelişmeler, 2010T.C. Ekonomi Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
52. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu, 2010T.C. Ekonomi Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
53. Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu, 2010

Son sekiz yılda hükümetlerimizin gerçekleştirdiği yapısal reformlar ve kararlı bir şekilde uygulanan ekonomi ve maliye politikaları sonucu mali disiplin sağlanmış, ekonomi istikrara kavuşmuştur. Kamu mali yönetimi ve kontrol alanında gerçekleştirdiğimiz büyük reformla kamu mali yönetimi en yeni uygulamalar bünyesine katılarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu suretle, kamu harcamaları sağlam kaynaklara dayandırılarak mali disiplinden ve kaliteden ödün vermeden eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan konuta, kültür ve turizmden yerel hizmetlere kadar hiçbir alanı ihmal etmeden tüm vatandaşlarımıza kamu hizmeti sunulmuştur. Bu dönemde MARMARAY projesi, GAP, DAP ve KOP gibi uluslararası boyutta büyük projeler yürütüldüğü gibi KÖYDES ve BELDES gibi projelerle köylerimize ve beldelerimize kadar alt yapı hizmetleri götürülmüştür. Bu başarıların temelinde iyi mali yönetim anlayışımız ve mali disiplin yatmaktadır.

Maliye Bakanlığı, 11/09/2011, Kategori: Genel
54. Yeni Ekonomide Rekabet Kuralları, TEZ, Ali Demiröz, 2003

Büyüme ve verimlilik oranlarındaki artışlarla birlikte dikkatler, enflasyon ve işsizlik oranlarındaki değişikliklere çekilmektedir. 1990’lı yıllar boyunca gözlenen istihdam artışına ve giderek sıkışan işgücü pazarına rağmen temel enflasyon oranı (gıda ve enerji fiyatları çıkarıldığında) % 2-3 aralığında kalmıştır. İşsizlik oranı ise Eylül 2000’de % 3,9 oranına düşmüştür-ki bu rakam son otuz yılın en düşük seviyesidir (Jentzsch 2001, 4)

Rekabet Kurumu, 11/09/2011, Kategori: Genel
55. Rekabet Terimleri Sözlüğü, 2010

Özellikle stratejik öneme sahip alanlarda (enerji, sermaye piyasası, bankacılık gibi) yürütme organının girişebileceği popü-list tavırlar nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları, yasama organı bağımsız idari otoriteler oluşturmak suretiyle engellemek istemiştir.

Rekabet Kurumu, 11/09/2011, Kategori: Genel
56. Rekabet Kurumu 12. Yıllık Raporu (2011)

Başkentgaz’ın dağıım yapığı bölgede elektrik dağıımıyla görevli Enerjisa Elektrik Dağıım A.Ş.’nin MMEKA’dan ayrı bir teşebbüs olması nedeniyle, bu dosya kapsamında, yakınsayan pazarlar bakımından da herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmişir.

Rekabet Kurumu, 11/09/2011, Kategori: Genel
57. Rekabet Kurumu El Kitabı, 2010

Telekomünikasyon, finans, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda küçücük bir iyileştirme bile ekonomik alanda geniş etkiler yapabilir.

Rekabet Kurumu, 11/09/2011, Kategori: Genel
58. Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi (21 Mayıs 2009)

Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi

ETKB, 11/09/2011, Kategori: Genel
59. 2006 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sektör Raporu

PETDER tarafından hazırlanan 2006 yılı altı aylık sektör raporu yayınlandı.

04/09/2006, Kategori: Petrol
60. PETDER, 2005 Petrol Sektörü raporunu hazırladı

PETDER tarafından hazırlanan 2005 yılı sektör raporunda tüketimi ve sektörü etkilen unsurlara da yer veriliyor.

08/04/2006, Kategori: Petrol

[Hepsi] [Elektrik] [Petrol] [Doğalgaz] [Lpg] [Kömür] [Yenilenebilir Enerji] [Nükleer] [Genel]

 
 
©2001-2017 ULUSAL ENERJİ FORUMU